MD

Muskeldystrofi i Golden Retriever er en ufrivillig, progressiv sykdom som er X-koblet recessivt. Det er homologen til Duchenne muskeldystrofi hos mennesker. Berørte hunder har forhøyet serumkreatinkinasnivå, muskelatrofi med kramper, fibrose og kardiomyopati. Syke hunder kan bare bevege seg med store vanskeligheter og sakte, de klarer ikke å gå lange avstander, eller klarer ofte ikke å gå i det hele tatt. Symptomer begynner vanligvis i alderen tre til seks måneder, og erfaringen har vist at dødsfall oppstår mellom fire og 24 måneder. (Kilde: Labogen.com)