NCL

Neuronal ceroid Lipofuscinosis er en arvelig metabolsk nevrodegenerativ sykdom på grunn av lysosomale hukommelsesdefekter. Den oppstår pga en mutasjon i CNL5 genet. Hos Golden Retriever vises symptomene gjerne ved 12-24 mnd alder. Sykdommen oppstår når begge foreldre er bærer av genet, derfor er det viktig å DNA-teste. En kan avle fri med bærer og fri med fri.

Kliniske symptomer er endringer i atferd (rastløshet, aggressivitet, frykt). Hundene kan også lide av epileptiske tilstander og synsforstyrrelser. De fleste dyr mister evnen til å koordinere hverdagslige muskelaktiviteter som å spise og løpe. Alderen som sykdommen begynner og alvorlighetsgraden kan variere mye. De første symptomene på voksen alder vises i Tibetan Terrier. Med økende nevrodegenerasjon utvikler imidlertid alle hunder psykologiske avvik og ataksi. Utfallet av sykdommen er dessverre avlivning i relativ ung alder.